Politica privind Confidentialitatea

Ultima actualizare: 02.02.2017

INTERVET ROMANIA SRL (denumită în continuare ”Proprietarul Site-ului” sau ”Intervet”) își exprimă preocuparea față de aspecte legate de confidențialitate și dorește să vă informeze în legătură cu modul în care colectăm, folosim și dezvăluim informațiile. Prezenta Politică de Confidențialitate descrie practicile noastre în legătură cu informațiile pe care noi sau furnizorii noștri de servicii le colectează prin intermediul Website-ului (denumit în continuare “Site”). Vă rugăm să citiți integral Politica de Confidențialitate înainte de a introduce informații pe acest Site. Prin punerea la dispoziția noastră a informațiilor cu caracter personal sau prin utilizarea Site-ului, sunteți de acord cu termenii și condițiile acestei Politici de Confidențialitate.

Acest Site este destinat utilizatorilor din România.

Colectarea datelor personale

Conform dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, astfel cum a fost modificată și completată, (“Legea nr. 677/2001”), datele cu caracter personal sunt definite drept informații referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale (denumite în continuare “Date cu Caracter Personal”).

Dorim să precizăm că pentru a vă înregistra sau naviga prin acest Site nu vi se solicită Date cu Caracter Personal.

Astfel, Utilizatorul poate vizita acest site, care este constituit din mai multe pagini web fără a-şi dezvălui identitatea şi fără a oferi niciun fel de Date cu Caracter Personal. Serverele de reţea colectează exclusiv adresele IP ale utilizatorilor. Datele colectate nu sunt utilizate pentru identificarea utilizatorilor, ci sunt colectate în scopul cuantificării numărului de utilizatori, a timpului mediu petrecut pe website, a paginilor vizualizate etc.

Totuşi, există secţiuni pe acest website în care poate fi necesară introducerea şi colectarea precum şi prelucrarea datelor personale ale utilizatorului pentru anumite scopuri, precum cele descrise mai jos. Colectarea respectivelor date se realizează când utilizatorul transmite un email sau o scrisoare poştală cu datele sale personale în vederea lansării unei întrebări către Proprietarul Site-ului. Datele cu caracter personal colectate strict în acest scop sunt: numele şi prenumele, numărul de telefon şi emailul utilizatorului.

În nicio situaţie nu se va realiza colectarea şi procesarea datelor cu caracter special. Nu este obligatorie furnizarea altor date suplimentare dacă nu sunt solicitate in mod expres pentru a furniza serviciile solicitate de utilizator.

 Intervet şi-a asumat obligatia de a păstra confidenţialitatea datelor personale ale tuturor vizitatorilor site-ului http://www.msd-animal-health.ro şi de a proteja datele cu caracter personal care ne sunt puse la dispoziţie, dacă este cazul. Mai precis, considerăm important să cunoaşteţi modul de administrare a Datelor cu Caracter Personal care vă sunt utile şi pe care le putem primi prin intermediul acestui Site, precum şi a practicilor de prelucrare a datelor pe care le utilizăm cu ajutorul internetului sau a altor reţele de comunicare electronică. Utilizatorul este invitat să parcurgă această Politică de Confidenţialitate pentru a înţelege modalitatea de utilizare şi protecţie a informaţilor sau a modalităţii de utilizare şi protecţie a acestora în viitor.

Dacă va fi cazul în viitor, înregistrarea datelor utilizatorului pentru furnizarea de informaţii prin intermediul acestui Site implică acceptul utilizatorului privind colectarea, utilizarea şi transferul datelor personale pe baza clauzelor acestei politici privind confidenţialitatea datelor personale. În toate cazurile utilizatorul va fi invitat să îşi exprime acceptul expres cu privire la orice demers de acest fel.

Utilizarea datelor personale

Intervet se conformează pe deplin cu prevederile Legii 677/2001. Prelucrarea datelor personale ale utilizatorilor de către Intervet, în condițiile descrise mai sus și strict pentru scopurile clar identificate în cadrul prezentei Politici de Confidențialitate, se realizează după informarea corespunzătoare a utilizatorului şi cu acordul acestuia.

Scopul prelucrării datelor personale

Scopul prelucrării datelor personale ale utilizatorilor de către Intervet constă exclusiv în transmiterea răspunsurilor la întrebările utilizatorului, în cazul în care utilizatorul alege să trimită o întrebare către Proprietarul Site-ului sau procesarea cererilor acestuia cu privire la datele sale personale.

Minori

Acest Site nu este destinat minorilor cu vârsta sub 18 ani. Acestor persoane nu li se va solicita furnizarea de Date cu Caracter Personal prin intermediul Site-ului.

Dezvăluirea datelor personale

Datele cu Caracter Personal pe care le vor oferi utilizatorii vor rămâne pe serverul http://www.msd-animal-health.ro în Romania. Datele cu Caracter Personal nu sunt transferate în țările din afara Spaţiului Economic European care nu oferă un nivel de protecţie adecvat.

Intervet poate dezvălui aceste date exclusiv angajaților Intervet Romania SRL către care vor ajunge întrebările transmise de utilizatori. Toţi beneficiarii sunt de acord şi se angajează să utilizeze datele personale ale utilizatorilor conform clauzelor prezentei Politici de Confidențialitate şi în scopurile incluse în prezenta.

În plus, Intervet are dreptul de a dezvălui datele personale pe care utilizatorii le oferă terţilor cu excepţia situaţiilor menţionate mai sus exclusiv în următoarelor situaţii:

(a) pentru a se conforma cerinţelor legii, ale sentinţelor judiciare sau ale autorităţilor administrative,

(b) pentru a acţiona în situaţii de urgenţă, privind menţinerea securităţii personale a utilizatorilor, a localizării acestora online sau a publicului.

Confidenţialitatea şi securitatea prelucrării datelor personale

Intervet se angajează să protejeze Datele cu Caracter Personal oferite de utilizatori. În acest scop, a luat măsurile necesare pentru securitatea tehnică şi organizarea procesării Datelor cu Caracter Personal ale utilizatorilor. Datele cu Caracter Personal colectate sunt stocate pe serverele cu acces limitat care sunt controlate cu parole de acces şi Intervet utilizează tehnologii speciale şi proceduri şi ia măsuri de siguranţă stricte, materiale, electronice şi administrative pentru a consolida protecţia acestor informaţii faţă de pierderea sau utilizarea eronată, precum şi pentru a le proteja de accesul neautorizat, comunicarea, modificarea sau distrugerea lor.

 Intervet va păstra în posesie datele utilizatorilor pentru un interval de timp rezonabil sau pentru intervalul de timp stabilit de lege.

Site-uri terțe

Această Politică de Confidențialitate nu abordează și nu suntem responsabili pentru confidențialitatea, informațiile sau alte practici ale terților, inclusiv ale oricărei terțe părți care operează orice site sau proprietate web (inclusiv dar nelimitativ, orice aplicație) care este disponibilă prin intermediul acestui Site sau la care acest Site conține un link. Disponibilitatea sau includerea unui link la orice asemenea site sau proprietate de pe Site nu implică susținerea acestuia de către noi sau de către afiliații noștri. Această Politică de Confidențialitate nu se aplică acelor site-uri. Vă încurajăm să citiți politica de confidențialitate a fiecărui site pe care îl accesați.

Drepturile de informare, acces şi contestare

Potrivit Legii nr. 677/2001, când Datele cu Caracter Personal sunt colectate și utilizate, persoanele vizate au următoarele drepturi: dreptul de a fi informate, dreptul de acces la date, dreptul de a interveni asupra datelor, dreptul de a solicita ștergerea sau modificarea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale pe baza unei prelucrări automate, dreptul de opoziție față de prelucrare, dreptul de a se adresa cu o plângere autorității de supraveghere și/sau dreptul de a se adresa instanțelor competente.

Niciun fel de Date cu Caracter Personal nu vi se solicită în vederea utilizării acestui Site. 

Cu toate acestea, dacă dumneavoastră alegeți să transmiteți o întrebare către Proprietarul Site-ului, se vor colecta și utiliza Datele cu Caracter Personal, în condițiiile descrise mai sus. În acest caz, pentru exercitarea drepturilor descrise în prezenta secțiune, puteți transmite cererea dvs. la adresa menţionată mai jos în secţiunea „Contact” sau pe email intervetromania@intervet.com.

Actualizări ale acestei politici de confidențialitate

Este posibil să modificăm această Politică de Confidențialitate. Vă rugăm să verificați legenda ”ULTIMA ACTUALIZARE” din partea de sus a acestei pagini pentru a vedea când a fost ultima oara actualizată această Politică de Confidențialitate. Orice modificări aduse acestei Politici de Confidențialitate vor intra în vigoare când vom posta Politica de Confidențialitate revizuită pe Site. Utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului ulterior acestor modificări înseamnă că acceptați Politica de Confidențialitate revizuită.

Contact

Pentru ca utilizatorul să îşi exercite drepturile la informare, la acces şi opoziție, conform art. 13, art. 14 și art. 15 din Legea 677/2001, poate contacta responsabilul de prelucrare a datelor din cadrul Intervet: telefon 021 311 83 11, email: aurelia.musa@merck.com, Bucharest Business Park, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 1A, Corp C,Et.3, Sector 1,Bucuresti.