PG 600

Suine

Gama de produse

PG 600
Este o combinaţie între PMSG şi HCG într-un raport optim care permite inducerea şi dezvoltarea estrului fertil la scroafe şi scrofiţe.