Zuprevo

Suine

Gama de produse

ZuprevoO solutie injectabila pentru suine, de culoare galbuie care contine 40mg/ml de tildipirosin, pentru tratamentul bolilor respiratorii la suine (BRS) asociate cu Actinobacillus pleuropneumoniae,Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica si Haemophilus parasuis sensibile la tildipirosin.

Zuprevo