Prospect produs

Butox 50 mg/mL, concentrat pentru solutie cu aplicare cutanata pentru bovine si ovine


1. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE ŞI A DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deţinătorul autorizaţiei de comercializare:
MSD Animal Health
Wim de Körverstr. 35
5831 AN Boxmeer
Olanda

Producător pentru eliberarea seriei:
Intervet Productions S.A.
Rue de Lyons, F-27460 Igoville
France

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Butox 50 mg/mL, concentrat pentru solutie cu aplicare cutanata pentru bovine si ovine
Deltametrin

3. DECLARAREA (SUBSTANŢEI) SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENŢI)

Deltametrin 50 mg/mL
Acid citric monohidrat
Dodecilfenilsulfat de calciu
Polietoxilat tri-ter-butilfenol
2-Metoxyetil acetat
Solvent aromatic C9

4 INDICAŢIE (INDICAŢII)

Butox 50 este utilizat ca solutie pentru imbaiere sau sprayere pentru prevenirea şi tratamentul infestărilor ectoparazitare la bovine şi ovine cauzate de următoarii paraziţi: acarienii râiei, păduchi, căpuşe şi muşte.

5. CONTRAINDICAŢII

Nu există

6. REACŢII ADVERSE

Nu se cunosc.
Apariţia reacţiilor adverse trebuie să fie comunicate autorităţii competente.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.

7. SPECII ŢINTĂ

Bovine si ovine

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Doar pentru uz extern.

Cantitatea de Butox 50 necesara pentru 100 litrii de apa
IndicatiiTratament prin pulverizareTratament prin imbaiere Solutia de completare
Solutia initialaSolutia de completare
Scabie100 ml100 ml150 ml
Paduchi25 ml25 ml37.5 ml
Capuse/Purici50 ml50 ml75 ml

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Schema de tratament recomandata:
Scabie: Pentru tratamentul curativ, se fac doua administrari la intervet de zece zile. Pentru tratamentul de rutina, se recomanda o singura administrare la fiecare sase luni.
Paduchi: De obicei, un singur tratament asigura protectie impotriva paduchilor, depinzand de gradul de infestare.
Capuse: Tratamentul trebuie repetat in functie de gradul de infestare.
Muştele: O singură aplicare oferă protecţie împotriva mustelor pentru 6-8 săptămâni, în funcţie de gradul de infestare, speciile de muste şi condiţiile meteorologice.
Modul de utilizare:
Imbaierea:
a) Solutia initiala
Un pre-mix cu Butox 50 se face prin adăugarea unei cantităţi mici de apă la cantitatea necesară de Butox 50. Aceast pre-mix este distribuit pe toată lungimea bazinului şi agitat bine înainte de a se adauga cantitatea rămasă de apă. Primele 20 de animale care vor trece prin bazin vor amesteca solutia şi, prin urmare, trebuie să fie tratate de două ori.
b) Solutia de completare:
După tratamentul unei turme sau în cazul în care volumul solutiei preparate a scăzut cu 10% din volumul său iniţial, completari ale solutiei intiale trebui să fie efectuate, adăugând cantitatea necesară de apă şi Butox 50.
c) Instructiuni generale:
Înainte de a începe tratamentul prin imbaiere, se amestecă bine solutia. Asiguraţi-vă că animalele nu sunt nici obosit, nici insetate înainte de tratament. Nu trata animalele în perioada arsitei.

Pulverizare:
Un pre-mix cu Butox 50 se face prin adăugarea unei cantităţi mici de apă la cantitatea necesară de Butox 50. Aceast pre-mix se agită bine înainte ca la cantitatea rămasă sa se adauge apă.
Fiecare administrare trebuie sa utilizeze o cantitate minima de 3 litri de produs diluat pe animal, acordand o atentie deosebita la locurile preferate de paraziti.
Pentru tratamentul impotriva raiei, se recomanda un periaj preliminar.

10. TIMP DE AŞTEPTARE

Tesuturi comestibile: 0 zile (bovine).
4 zile (ovine)
Lapte: 0 zile
(Nu este utilizeaza laptele de la ovinele tratate pentru consum uman).

11. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
A nu se păstra la temperatură mai mare de 25 °C. A se proteja de lumina directă a soarelui. A nu se lasa la indemana copiilor, a se pastra departe de hrana, bauturi si hrana pentru animale.
A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

12. ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Nu se trateaza animalele atunci cand este arsita.
A nu se pulveriza impotriva vantului.
A nu se mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
In cazul contactului cu ochii sau pielea, spalati imediat cu apa.
In cazul ingerarii accidentale, solicitati asistenta medicala imediat.
Purtaţi mănuşi de protecţie atunci când manipulati produsul sau a animalelor tratate recent.
Dacă hainele devine puternic contaminate, se vor scoate şi spăla înainte de reutilizare.
Nu se cunosc.
Apariţia reacţiilor adverse trebuie să fie comunicate autorităţii competente.
Unele insecticide organo-fosforice pot încetini rata metabolismului şi prin aceasta pot mări toxicitatea deltametrinului. De aceea nu se recomandă utilizarea acestuia cu alte insecticide organo-fosforice.

13. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.
Periculos pentru formele de viaţă acvatice. Nu se vor contamina lacuri, cursuri de apă, sau canale cu produs sau amabalaje folosite.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

15. ALTE INFORMAŢII

Pentru orice informaţii referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al deţinătorului autorizaţiei de comercializare.
Intervet România S.R.L., ILFOV,
Şos. De Centură Nr.27 – 28, Com. Chiajna
Tel: 021.311.83.11; Fax: 021.311.17