Prospect produs

Chronogest CR, 20 mg, burete intravaginal cu eliberare controlată pentru ovine si caprine.


1. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE ŞI A DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deţinătorul autorizaţiei de comercializare:
MSD Animal Health
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Olanda

Producător pentru eliberarea seriei:
Intervet Productions S.A.
Rue de Lyons
F-27460 Igoville
Franţa

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Chronogest CR, 20 mg, burete intravaginal cu eliberare controlată pentru ovine si caprine.
Acetat de flugeston(cronolon)

3. DECLARAREA (SUBSTANŢEI) SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENŢI)

Fiecare burete conţine:

Substanţă activă:
Acetat de flugeston(cronolon): 20 mg
Lista excipienţilor
Hidroxipropil celuloză
Polietilen glicol
Apă purificată

4 INDICAŢIE (INDICAŢII)

La oi şi mioare, în combinaţie cu PMSG (Gonadotropină serică de iapă gestantă)
– Inducerea şi sincronizarea estrului şi a ovulaţiei (la oi şi mioare care nu sunt în călduri, în perioada anestrului).
– Sincronizarea estrului şi a ovulaţiei (la oi şi mioare în călduri).
La caprine:
Sincronizarea şi inducerea ovulaţiei în combinaţie cu PGF2α si PMSG

5. CONTRAINDICAŢII

Nu sunt.

6. REACŢII ADVERSE

Nu sunt.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.

7. SPECII ŢINTĂ

Ovine (oi şi mioare), caprine.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Doza este de un burete per animal independent de greutatea corporală, rasă, tip şi anotimp.
Buretele Chronogest CR se administrează intra-vaginal cu ajutorul unui aplicator.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Ovine (oi şi mioare):
Durata de păstrare a buretelui în interiorul vaginului este de 14 zile. La sfârşitul perioadei de administrare, buretele este îndepărtat uşor, trăgând de şnur.
Pentru a obţine o sincronizare optimă a ovulaţiei, se recomandă o injecţie intra-musculară de PMSG (gama 300-700 UI) în momentul îndepărtării buretelui.
În cazul în care se aplică inseminarea artificială la un moment programat, se recomandă efectuarea acesteia la 55 ore după îndepărtarea buretelui.
Caprine:
Durata de păstrare a buretelui în interiorul vaginului este de 10-11 zile. La sfârşitul perioadei de administrare, Cronogest CR este îndepărtat uşor, trăgând de şnur.
Pentru a extinde ovulatia, se recomanda o administrare injectabila cu PGF2α si PMSG la caprine cu 48 de ore inainte de extragerea buretelui.
Animalele ovuleaza intre 36 si 72 de ore dupa extragerea buretelui cu eliberare controlată.

10. TIMP DE AŞTEPTARE

Ovine:
Pentru sacrificare: 2 zile după eliminarea bureţilor.
Pentru lapte: zero zile, inclusiv perioada de tratament.
Caprine:
Pentru sacrificare: 5 zile după eliminarea bureţilor.
Pentru lapte: 3 zile dupa introducerea buretelui.

11. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
A nu se păstra la temperatură mai mare de 25°C
A se pastra in ambalajul original.
A nu se utiliza după data expirării marcată pe ambalaj.
După deschiderea ambalajului primar orice produs neutilizat trebuie eliminat.

12. ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Nu există.

13. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

15. ALTE INFORMAŢII

Pungi din poliester metalic/polietilena cu densitate scăzută, care conţin 10 bureţi, 25 de bureţi sau 50 de bureţi.

Pentru orice informaţii referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al deţinătorului autorizaţiei de comercializare.