Prospect produs

Clinda-Cure, 150 mg tablete pentru caini si pisici


1. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE ŞI A DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deţinătorul autorizaţiei de comercializare:
MSD Animal Health
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Olanda

Producător pentru eliberarea seriei:
Intervet GesmbH
Siemensstraße 105, A- 1210 Viena,
Austria
Intervet Productions S.r.L.,
Via Nettunense Km 20, 300 I – 04011 Aprilia,
Italia

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Clinda-Cure, 150 mg tablete pentru caini si pisici
Clindamicina

3. DECLARAREA (SUBSTANŢEI) SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENŢI)

Clindamicina clorhidrat, echivalent cu 150 mg clindamicina pe comprimat.

4 INDICAŢIE (INDICAŢII)

Clinda-Cure este indicata pentru tratamentul pielii, tesuturilor moi, oaselor şi a altor infectii cauzate de patogeni sensibili la clindamicină, precum rani, abccese, piodermita, infecţii ale cavităţii bucale, osteomielite şi toxoplasmoză la câini şi pisici.

5. CONTRAINDICAŢII

Nu se utilizează la animalele cu hipersensibilitate cunoscuta la clindamicina si lincomicina.

6. REACŢII ADVERSE

Foarte rar, poate să apară diaree hemoragica la animale predispuse.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.

7. SPECII ŢINTĂ

Caini si pisici

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Se administreaza pe cale orală la caini si pisici o doza minima de 5,5 mg / kg la 12 h, sau 11 mg / kg la 24 h.
Tratamentul va continua cel puţin 48 h după remisia semnelor clinice.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

În osteomielite la câini se recomanda administrarea a 11 mg / kg la 12 h timp de 4 săptămâni consecutiv.
În toxoplasmoză la pisici se recomanda administrarea a 25 mg/ kg/ zi, în doze divizate, timp de cel puţin 2 săptămâni.

10. TIMP DE AŞTEPTARE

Nu este cazul.

11. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
A se proteja de lumină directă si la o termperatura mai mica de 25 °C.
A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

12. ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Nu există.

13. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

15. ALTE INFORMAŢII

Pentru orice informaţii referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al deţinătorului autorizaţiei de comercializare.