Prospect produs

FOLLIGON 1000 IU gonadotropină serica, pentru bovine, caprine, ovine, iepuri, catele, nurci şi căprioare.
FOLLIGON 5000 IU gonadotropină serica pentru bovine, caprine, ovine, catele, iepuri, nurci şi căprioare.


1. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE ŞI A DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

MSD Animal Health
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Olanda

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

FOLLIGON 1000 IU gonadotropină serica, pentru bovine, caprine, ovine, iepuri, catele, nurci şi căprioare.
FOLLIGON 5000 IU gonadotropină serica pentru bovine, caprine, ovine, catele, iepuri, nurci şi căprioare.


3. DECLARAREA (SUBSTANŢEI) SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENŢI)

Pulbere injectabilă comercializată cu solventul pentru reconstituire.

a. FOLLIGON 1000 I.U.
Per flacon de pulbere liofilizată pentru injecţii:

Substanţă activă:
Gonadotropină, ecvină serică (PMSG) 1000 I.U.

Excipienţi:
Excipienţi liofilizaţi anhidrici ad 100 %

b. FOLLIGON 5000 I.U.
Per flacon de pulbere liofilizată pentru injecţii:

Substanţă activă:
Gonadotropină, ecvină serică (PMSG) 5000 I.U.

Excipienţi:
Excipienţi liofilizaţi anhidrici ad 100 %

g. Solvent pentru reconstituire:
Per ml:

Substanţă activă:
Nu există.

Excipienţi:
Soluţie fosfat tampon ad 100 %
Solutia reconstituita contine 200 UI / ml.

4. INDICAŢIE (INDICAŢII)

Indicaţii propuse ca relevante pentru posologie:

– Inducerea şi sincronizarea ovulaţiei la vacile şi junicile care prezintă ovulaţie şi nonovulante, ca şi la femelele de rumegătoare mici cu ciclu ovulator sau fără. (oi şi capre).
– Obţinerea mai multor produşi de concepţie la rumegătoarele mici.
– Căţea- Anestru / inducerea estrului.
– Superovulaţie la vaci pentru maximizarea difuzării materialului genetic valoros în procedurile de embriotransfer.
– Tratarea anestrului, inducerea estrului si superovulatiei la nurci si iepuri
– Cresterea procentului fertilitatii dupa tratamentul cu progestageni la caprioare

5. CONTRAINDICAŢII

Nu au fost constatate contraindicaţii la principalele specii ţintă (Bovine -vaci şi junici, rumegătoare mici – oi şi capre), la care a fost utilizat frecvent PMSG.

6. REACŢII ADVERSE

La fel ca în cazul tuturor preparatelor ce conţin proteine, pot apare în cazuri rare reacţii de tip anafilactoid la scurt timp de la administrare. În astfel de circumstanţe, se recomandă intervenţia promptă cu medicaţie pe bază de adrenalină sau glucocorticoizi.
Se vor lua măsuri de asepsie în mometul injectării.

Dacă se observă alte reacţii adverse serioase sau alte efecte decât cele menţionate în prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar curant.


7. SPECII ŢINTĂ

Bovine, caprine, ovine, catele, iepuri, nurci şi căprioare


8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Se injecteză intramuscular sau subcutanat. 1ml contine 200 UI.

Specii ţintăIndicaţiiDoze de
Folligon®
(exprimate ca IU PMSG)
Remarci
Bovine
(vaci şi juninci)
Inducerea şi sincronizarea ovulaţiei300-800i.m.; la sfârşitul tratamentului cu progestageni, animalele non ciclice trebuie să primească doze mai mari
Superovulaţie1500-3000i.m.; preferabil între ziua 8 şi ziua 13 a ciclului sau către sfârşitul tratamentului de sincronizare cu progestageni.
OiInducerea şi sincronizarea ovulaţiei şi obţinerea mai multor produşi de gestaţie400-750i.m.; la sfârşitul tratamentului cu progestageni. Dozele administrate se vor adapta rasei (doze mai mici la rase prolifice comparativ cu cele neprolifice) şi sezonului (doze mai mari la oile nonciclice comparativ cu cele aflate în timpul ciclului sezonier)
CapreInducerea şi sincronizarea ovulaţiei400-750i.m.; la sfârşitul tratamentului cu progestageni. Dozele administrate se vor adapta sezonului (doze mai mari la capre non ciclice comparativ cu cele în timpul ciclului sezonier )
CăţeaAnestru / inducerea estrului500 U.I./animal sau 20 U.I./ kg corp/zitimp de 10 zile, i.m.
În ziua a 10-a se injectează 500 U.I. CG.
CăprioareOptimizarea fertilităţii200Caprioare rosii : i.m.
la sfârşitul tratamentului cu progestageni
50Femele de cerbi lopătari
i.m.; la sfârşitul tratamentului cu progestageni
NurciInducerea receptivităţii şi optimizarea performanţelor reproductive100i.m. sau s.c.
De 2 ori la un interval de 2 zile
IepuriInducerea receptivităţii şi optimizarea performanţelor reproductive30-40Doza i.m. sau s.c.
la primipare
8-25Doza i.m. or s.c.
la multipare

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Nu sunt.

10. TIMP DE AŞTEPTARE

Lapte şi carne: 0 zile

11. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25 C.
A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă
După reconstituire produsul poate fi stocat la 2 – 8°C timp de maxim 24 ore

12. ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Administrarea unor cantităţi de Folligon ce depăşesc dozele recomandate pot creşte cazurile de gestaţii gemelare la vaci, sarcini cu tripleţi la oi şi reducerea fertilităţii la scrofiţe. Administrarea repetată de PMSG la capre poate avea ca rezultat la un procent din femele apariţia de anticorpi anti PMSG, care vor diminua eficienţa tratamentului.

A nu se utiliza la animalele gestante.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale
PMSG este un hormon natural care pe cale orală este inactiv, deoarece glicoproteinele de dimensiuni mari cum este PMSG nu traversează bariera cutanată. În urma contactului accidental cu pielea se va spăla imediat cu apă şi săpun.

Deoarece autoinjectarea PMSG poate afecta funcţiile gonadelor, se va evita autoinjectarea accidentală. În cazul autoinjectării accidentale, se va cere imediat sfatul medicului şi se va prezenta medicului prospectul sau eticheta produsului.


13. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele naţionale.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL


15. ALTE INFORMAŢII

Grupa farmacoterapeutică: Hormoni sexuali şi modulatori ai aparatului genital
codul veterinar ATC: QG03GA03

Nu toate prezentările pot fi comercializate

Pentru orice informaţii referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al deţinătorului autorizaţiei de comercializare.