Prospect produs

NOBILIS® EDS, vaccin inactivat, împotriva sindromului căderii ouatului la găini


1. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE ŞI A DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

MSD Animal Health
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Olanda


2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

NOBILIS® EDS, vaccin inactivat, împotriva sindromului căderii ouatului la găini

3. DECLARAREA (SUBSTANŢEI) SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENŢI)

Substanţă activă:

Per doză de 0,5 ml:

Virusul EDS’76 inactivat, tulpina BC, care induce ≥ 6.5 log2 unităţi IH (răspunsul serologic la puii de găină)
Excipienţi:
Parafina lichida, polisorbat 80, sorbitan mono-oleat, glicina, formaldehidă, apa pentru injectare

4 INDICAŢIE (INDICAŢII)

Pentru imunizarea activă a găinilor în vârstă de minim de 16 săptămâni, în vederea prevenirii mortalităţilor, simptomelor clinice şi leziunilor specifice ale sindromului căderii ouatului
Instalarea imunităţii: 4 saptamani de la vaccinare
Durata imunităţii: un ciclu de productie

5. CONTRAINDICAŢII

Nu se vaccinează păsările bolnave.

6. REACŢII ADVERSE

Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.

7. SPECII ŢINTĂ

Găini

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Fiecare pasăre se vaccinează cu 0,5 ml vaccin, intramuscular (în musculatura pieptului sau piciorului) sau subcutanat (în treimea inferioară a feţei dorsale a gâtului)
Nobilis® EDS se administrează găinilor de 16-20 săptămâni, cu cel puţin 4 săptămâni inainte de intrarea la ouat.


9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Înainte de utilizare, vaccinul va fi lăsat să ajungă la temperatura camerei (15 – 25°C) şi se va agita puternic. Se va folosi instrumentar steril pentru vaccinare.

10. TIMP DE AŞTEPTARE

Zero zile.

11. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

La temperatura de 2-8º C (la frigider). A se feri de îngheţ.
A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a containerului: 3 ore.

12. ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Nu se va amesteca cu alte vaccinuri.
În cazul unei injectări accidentale a celui care administrează sau unei alte persoane cu acest produs, poate să aparaă la locul injectării o reacţie locală. Solicitaţi imediat sfatul medicului şi informaţi medicul că produsul conţine ulei mineral.


13. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL


15. ALTE INFORMAŢII

Flacoane ce conţin 250 ml pentru 500 doze sau 500 ml produs, suficient pentru 1000 doze.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

Pentru orice informaţii referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al deţinătorului autorizaţiei de comercializare.
Intervet România S.R.L
Şos. de Centură nr.27 – 28,
Com. Chiajna., ILFOV