Nobilis IBmulti+ND

Vaccin inactivat împotriva virusului Bronşitei infecţioase şi virusului bolii de Newcastle pentru găini.


Vaccin inactivat împotriva virusului Bronşitei infecţioase şi virusului bolii de Newcastle pentru găini. Vaccinul este utilizat pentru imunizarea activă a găinilor de reproducţie şi a găinilor ouătoare pentru protecţia împotriva serotipului Massachusetts şi a serotipului D207/D274 (şi a serotipurilor înrudite ale virusului Bronşitei Infecţioase). Se utilizează în zone unde sunt cunoscute serotipurile variate de virus al BI prezente în vaccin şi pentru protecţia împotriva Bolii de Newcastle.

Nobilis IB multi+ND