Prospect produs

Nobilis® Reo 2177


1. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE ŞI A DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deţinătorul autorizaţiei de comercializare:
Intervet România S.R.L.,
Şos. de Centură Nr. 27-28, Com. Chiajna, Ilfov
Tel: 021-311.83.11/12,
Fax: 021.311.83.17

Producător pentru eliberarea seriei:
MSD Animal Health
Wim de Körverstraat 35
NL-5831 AN Boxmeer
Olanda


2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Nobilis® Reo 2177

3. DECLARAREA (SUBSTANŢEI) SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENŢI)

Per doză de 0,2 ml: virusul tenosinovitei aviare (ortoreovirus aviar), viu, atenuat tulpina 2177, cel puţin 3,1 log10 TCID50.

4 INDICAŢIE (INDICAŢII)

Imunizarea activă a puilor de găină, începând cu prima zi de viaţă, pentru reducerea simptomelor de tenosinovită induse de virusul tenosinovitei aviare (ortoreovirus aviar) tipul S1133. Instalarea imunităţii şi durata imunităţii la puii seronegativi: 1 săptămână şi respectiv 6 săptămâni, iar la puii cu anticorpi de origine maternală: 2 săptămâni şi respectiv 6 săptămâni.

5. CONTRAINDICAŢII

Nu se utilizează la păsări în perioada de ouat.

6. REACŢII ADVERSE

Nu sunt.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.

7. SPECII ŢINTĂ

Pui de găină

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Se administrează o doză de 0,2 ml per pui, începând cu vârsta de 1 zi, după reconstituirea vaccinului cu Nobilis Diluent FD sau Nobilis Diluent CA (Diluent Cell Associated For Marek Vaccines),
Se administrează intramuscular sau subcutanat.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Nobilis Reo 2177 poate fi administrat concomitent cu vaccinurile Intervet contra bolii lui Marek, la vârsta de 1 zi. În plus, poate fi administrat la mai puţin de 14 zile de la vaccinarea cu vaccinurile Intervet contra Bronşitei Infecţioase, pseudopestei, difterovariolei aviare şi Bolii Gumboro.
Nobilis Reo 2177 nu va fi administrat concomitent cu niciun alt produs în afară de acestea.

10. TIMP DE AŞTEPTARE

Zero zile

11. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

Vaccinul liofilizat: A se păstra la frigider (2°C- 8 °C). A se proteja de lumină.
Diluantul Nobilis Diluent FD şi Diluantul Nobilis Diluent CA (Diluent Cell Associated For Marek Vaccines): A se păstra la temperatură mai mică de 25 °C

După reconstituire se va utiliza în interval de 3 ore.

12. ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

În caz de auto-injectare accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta.

13. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Distrugerea deşeurilor prin fierbere, incinerare sau imersie într-un produs dezinfectant adecvat autorizat pentru utilizare de către autorităţile competente.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

15. ALTE INFORMAŢII

Numai pentru uz veterinar.

500, 1000, 2500, 5000 sau 10000 doze per flacon.
Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Pentru orice informaţii referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactaţi deţinătorul autorizaţiei de comercializare.

Intervet România S.R.L.,
Şos. de Centură Nr. 27-28, Com. Chiajna, Ilfov
Tel: 021-311.83.11/12,
Fax: 021.311.83.17

Numărul Autorizaţiei de Comercializare: 080078/10.09.2008