Prospect produs

Nobivac Puppy DP, vaccin viu, liofilizat şi solvent pentru suspensie injectabilă, împotriva bolii Carré şi parvovirozei la câini


1. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE ŞI A DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

MSD Animal Health
Wim de Körverstraat 35
NL-5831 AN Boxmeer
Olanda


2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Nobivac Puppy DP, vaccin viu, liofilizat şi solvent pentru suspensie injectabilă pentru câini

3. DECLARAREA (SUBSTANŢEI) SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENŢI)

Fiecare flacon conţine per doză:
– între 5.0 log10 TCID50 şi 6.0 log10 TCID50 de virus al bolii Carre viu (CDV) tupina Onderstepoort,
– între 7.0 log10 TCID50 şi 8.4 log10 TCID50 de virus al bolii parvo canine viu (CPV) ) tupina 154

Ambele virusuri sunt cultivate pe culturi celulare. Vaccinul poate conţine urme de antibiotice.

4 INDICAŢIE (INDICAŢII)

Nobivac Puppy DP este destinat imunizării animalelor cu titru mare de anticorpi derivaţi maternal împotriva Bolii Careé şi/sau parvovirozei canine. Cea mai mică vârstă la care aceste titruri de anticorpi matenali nu interferează cu vaccinarea este de 6 săptămâni la majoritatea animalelor.
După vaccinarea cu virus viu, modificat, câinii dezvoltă imunitate de protectie contra parvovirozei dupa 7 zile si dureaza peste 2 ani si impotriva bolii Carré dupa 14 zile si dureaza 3 ani.
Pentru a asigura protecţia indivizilor care nu răspund la vaccinare datorită titrurilor foarte ridicate de anticorpi maternali şi a-i proteja împotriva hepatitei (CAV1), infecţiilor cu CAV2 şi parainfluenţei, se recomandă revaccinarea cu Nobivac DHPPi.
Câinii nu trebuie să fie expuşi la riscuri inutile de infecţie în primele 14 zile după vaccinare.

5. CONTRAINDICAŢII

A nu se vaccina câinii bolnavi.

6. REACŢII ADVERSE

Rar pot apare reacţii ocazionale de hipersensibilitate. În astfel de cazuri este necesară instituirea neântârziată a terapiei corespunzătoare cum este administrarea de adrenalină sau antihistaminice
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.

7. SPECII ŢINTĂ
Câini

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

O doză (1 ml) vaccin reconstituit, subcutanat.
Vaccinul se va folosi în decurs de 30 minute după reconstituire.

Se recomandă următoarea schemă având în vedere că imunizarea cu Nobivac Puppy DP va face parte
dintr-un program complex de imunizare.

Vârsta de 4-6 săptămâni- – Nobivac Puppy DP
Vârsta de 8-9 săptămâni – Nobivac DHPPi cu Nobivac Lepto
Vârsta de 12 săptămâni- – Nobivac DHPPi cu Nobivac Lepto, Nobivac Rabies sau Nobivac RL

Revaccinare
Se recomandă revaccinarea câinilor împotriva:
~Bolii Carré – la fiecare 2 ani
~Parvovirozei – anual


9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Se vor vaccina doar câinii sănătoşi şi pentru asta se va face o examinare clinică adecvată înainte de administrare. După vaccinare, se va evita contactul cu potenţialele surse de infecţie o perioadă de 14 zile.
Se va folosi echipament steril pentru vaccinare, evitând în acelaşi timp contaminarea vaccinului cu urme de dezinfectant.

10. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
A se păstra şi transporta între 2 °C – 8 °C.. A nu se congela.
Se va avea grijă să se evite expunerea repetată şi prelungită la temperaturi ridicate ale mediului ambiant. În urma scoaterii din frigider pe timp de vară cu temperaturi foarte ridicate, titrul vaccinului poate fi drastic redus în decurs de câteva ore.
Se va utiliza vaccinul în decurs de 30 minute după reconstituire.

11. ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

În caz de auto-injectare sau ingestie accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta.
Nu există date disponibile referitoare la utilizarea concomitenată a acestui vaccin cu oricare altul cu excepţia vaccinurilor din gama Nobivac.
De aceea, se recomandă ca nici un alt vaccin să nu fie administrat în interval de 2 săptămâni înainte de sau după vaccinarea cu Nobivac Pupy DP. Se vor vaccina numai animalele sănătoase. Vaccinarea poate să nu fie eficientă la animalele care se aflau în perioada de incubaţie în momentul vaccinării.

12. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Distrugerea deşeurilor prin fierbere, incinerare sau imersie într-un produs dezinfectant adecvat autorizat pentru utilizare în conformitate cu cerinţele naţionale.

13. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

14. ALTE INFORMAŢII

Experienţa a evideţiat că statusul anticorpilor derivaţi maternal al căţeilor din cadrul unui cuib variază foarte mult şi de aceea doar examinarea serologică a căţelei nu este relevantă.
Cutii cu 5,10, 25 sau 50 flacoane x 1 doză
Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.