Prospect produs

PG 600, pulbere cu hCG şi PMSG şi solvent pentru soluţie injectabilă, pentru scrofiţe şi scroafe.


1. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE ŞI A DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deţinătorul autorizaţiei de comercializare şi producător pentru liofilizat:
MSD Animal Health
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Olanda ;

Deţinătorul autorizaţiei de comercializare şi producător pentru solvent
MSD Animal Health
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Olanda
Şi
MSD Animal Health GmbH
Feldstrasse 1A, 85716 Unterschleissheim
Germany

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

PG 600, pulbere cu hCG şi PMSG şi solvent pentru soluţie injectabilă, pentru scrofiţe şi scroafe.


3. DECLARAREA (SUBSTANŢEI) SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENŢI)

Fiecare doză de 5 ml reconstituită conţine:

Gonadotropină corionică 200 iu
Gonadotropină serică 400 iu


4 INDICAŢIE (INDICAŢII)

– Inducerea si sincronizarea aparitiei pubertatii la scrofite
– Inducerea si sincronizarea primei ovulatii dupa intarcare (administrat intre ziua 0 si 2 dupa intarcare).
– Tratamentul anestrului dupa intarcare (administrat la 11-12 zile dupa intarcare)

5. CONTRAINDICAŢII

A nu se injecta în stratul de grasime subcutanată.

6. REACŢII ADVERSE

Nu sunt.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.


7. SPECII ŢINTĂ

Suine (scroafe si scrofite)

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

O doză (de 5 ml produs reconstituit) se va injecta aseptic subcutanat sau, de preferat, intramuscular, la baza urechii, utilizând un ac de 1.5″ care trebuie să fie direcţionat orizontal.

Scrofiţe: Administrarea unei doze de produs la scrofiţele cu vărsta de peste 5 luni, va avea ca rezultat în mod normal apariţia unui estru fertile în interval de 5 zile.

Scroafe după înţărcare: Pentru a obţine un estru timpuriu postpartum (în special atunci când se practică şi înţărcarea precoce) se recomandă administrarea unei singure injecţii la 48 ore de la înţărcare.

Scroafe sterile: Cazurile de subestru sau anestru datorate dezechilibrului hormonal pot răspunde pozitiv la o doză unică de produs, cu apariţia de călduri normale în decurs de 5 zile după injectare.
Dacă este prezent corpul galben pe ovare în momentul administrării produsului, scroafele sau scrofiţele nu vor răspunde la tratament. Pentru acest motiv, dacă o scroafă sau scrofiţă în anestru nu răspunde la tratament, înainte de repetarea tratamentului trebuie aşteptat o perioadă de 10 zile.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Reconstituire:
Se reconstituie prin injectarea de aproximativ 2 ml solvent ce însoţeşte produsul, în flaconul cu hormon, se va avea grijă ca pulberea liofilizată să fie complet dizolvată şi se reintroduce soluţia în flaconul cu diluant. Se va agita puternic înainte de utilizare.

10. TIMP DE AŞTEPTARE

Zero zile.

11. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25 °C. A se proteja de lumină.
Soluţia recostituită se va păstra maxim 24 ore la 2-8°C
A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 3 ani Perioada de valabilitate după diluare sau reconstituire conform indicaţiilor: 24 ore la 2-8°C.


12. ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Precauţii speciale pentru utilizare la animale

Când este administrat subcutanat, se va avea grijă să se evite administrarea în stratul de
grasime subcutanată . În cazul improbabil de apariţie a unei reacţii anafilactice se va
administra injectabil intramuscular 1 -3 ml de adrenalină soluţie 1:1000

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Desi continutul de PMSG si hCG din PG 600 este limitat, PMSG si hCG pot influenta functiile gonadelor la om. Se va avea grijă să se evite auto-injectarea accidentală. În caz de auto-injectare accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta.
Expunerea utilizatorului la produs este totusi limitata de schema terapeutica cu unica administrare.
In cazul contactului accidental al produsului cu pielea se va spala imediat zona cu apa si sapun.

Nu este recomandată utilizarea în perioada gestaţiei.
Injectarea de PG600 la o scroafă sau scrofiţă gestantă nu va induce apariţia căldurilor şi nu va produce avort.
A nu se amesteca cu nici un alt produs medicinal veterinar cu exceptia diluantului .

13. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL


15. ALTE INFORMAŢII

Cutii cu 5 flacoane cu doză unică PG 600 şi 5 flacoane diluant. Cutii cu un flacon de 5 doze PG600.
Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Pentru orice informaţii referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al deţinătorului autorizaţiei de comercializare.
Intervet România S.R.L.,
Şos. de Centură Nr. 27-28, Com. Chiajna, Ilfov
Tel: 021-311.83.11/12,
Fax: 021.311.83.17