Prospect produs

Porcilis AR-T DF suspensie injectabilă pentru suine


1. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE ŞI A DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deţinătorul autorizaţiei de comercializare şi producător:
MSD Animal Health
Wim de Körverstraat 35
5831 AN BOXMEER
Olanda

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Porcilis AR-T DF suspensie injectabilă pentru suine.

3. DECLARAREA (SUBSTANŢEI) SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENŢI)

Fiecare doza de 2 ml contine:

Substanţe active:
– Proteina dO (derivat deletat non-toxic de toxina dermonecrotică de Pasteurella multocida)
≥6.2 log2 titru TN1
Celule inactivate de Bordetella bronchiseptica≥4.2 log2 Titru Agl2

1 Titrul mediu toxic neutralizant obţinut după vaccinare repetată cu jumătate de doză, la iepuri.
2 Titrul mediu aglutinant obţinut după o singură vaccinare cu jumătate de doză, la iepuri.

Adjuvant:
dl-α-tocoferol acetat
150 mg
Excipient:
Formaldehidă
≤1 mg

4. INDICAŢIE (INDICAŢII)

Pentru reducerea semnelor clinice de rinită atrofică progresivă la purcei prin imunizarea pasivă pe cale orală prin colostru de la scroafele imunizate datorită vaccinării.

5. CONTRAINDICAŢII

Nu sunt.

6. REACŢII ADVERSE

În ziua vaccinării sau o zi după vaccinare poate fi constatată o creştere medie a temperaturii corporale cu 1.5˚C iar la anumiţi porci cu până la 3˚C. Frecvent apare activitate redusă şi inapetenţă în ziua vaccinării şi/sau o inflamaţie tranzitorie (diametru max.: 10 cm) la locul injectării ce se menţine până la 2 săptămâni.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.

7. SPECII ŢINTĂ

Porci (scroafe şi scrofiţe).

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Se administrează o doză de 2 ml intramuscular, la porci începând cu vârsta de 18 săptămâni. Vaccinul se administrează preferabil imediat înapoia urechii.

Schemă de vaccinare:

Vaccinarea de bază: se injectează o doză (2 ml) la fiecare porc, urmată de o a doua administrare 4 săptămâni mai târziu. Prima administrare se recomandă să fie făcută cu 6 săptămâni înaintea fătării.

Revaccinare: o singură administrare a unei doze (2 ml) cu 2 – 4 săptămâni înaintea fiecărei fătări ulterioare.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Înainte de utilizare, vaccinul se va aduce la temperatura camerei.
Se va agita energic înainte de utilizare şi la anumite intervale în timpul utilizării.
Se va evita introducerea contaminării.

10. TIMP DE AŞTEPTARE

Zero zile.

11. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra la frigider (2 °C – 8 °C).
A nu se congela.
A se proteja de razele solare.
A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă
Perioada de valabilitate după prima deschidere a flaconului: 10 ore

12. ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Se vaccinează doar animalele sănătoase.

În caz de auto-injectare accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi prospectul produsului sau eticheta.

Acest produs poate fi utilizat în perioada de gestaţie.

Nu există informaţii disponibile referitoare la siguranţă şi eficacitatea acestui vaccin cand este utilizat cu alt produs medicinal veterinar. Decizia utilizarii acestui vaccin inainte sau dupa oricare alt produs medicinal veterinar va fi stabilita de la caz la caz.

Nu se amestecă cu nici un alt produs medicinal veterinar.

13. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

14. DATA LA CARE A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL


15. ALTE INFORMAŢII

Pasteurella multocida producătoare de toxină dermonecrotică este agentul patogen responsabil de atrofia căilor nazale în rinita atrofică progresivă. Colonizarea suprafeţei mucoasei nazale de către Pasteurella multocida este de cele mai multe ori favorizată de Bordetella bronchiseptica. Vaccinul conţine un derivat recombinant non-toxic al toxinei de Pasteurella multocida şi celule inactivate de Bordetella bronchiseptica. Antigenii sunt încorporaţi în adjuvanţi pe bază de dl-α-tocoferol. Purceii nou-născuţi dobândesc imunitate pasivă prin ingestia de colostru de la scroafele/scrofiţele vaccinate.

Cutie de carton conţinând un flacon de sticlă (hidrolitică tip I) de 20ml sau 50 ml.
Cutie de carton conţinând un flacon PET de 20 ml, 50 ml, 100 ml sau 250 ml.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.