Ovine

ProdusuluiDescriere
Butox 50Soluţie antiparazitară de uz extern pe bază de deltametrin pentru prevenirea sau combaterii căpuşelor, scabiei, păduchilor, muştelor şi miazelor la bovine, ovine şi suine.
Butox 7,5% pour onSoluţie antiparazitară de uz extern pe bază de deltametrin pentru prevenirea şi combaterea căpuşelor, păduchilor, scabiei, insectelor malofage şi muştelor la bovine şi ovine.
Chronogest CRSpongi impregnaţi cu acetat de fluorogestonă, aplicaţi intravaginal, pentru inducerea sincronizată a estrului şi ovulaţiilor la oi şi capre (adulte sau nulipare), în sezonul sau contrasezonul de reproducere.
DepocillinSuspensie injectabilă pe bază de penicilină pentru tratamentul infecţiilor provocate de bacterii sensibile la penicilină
DepomycinSuspensie injectabilă pe bază de penicilină şi streptomicină pentru tratamentului infecţiilor cu germeni gram pozitivi şi negativi la bovine, suine, ovine, cabaline, câini şi pisici.
Engemycin 10%Oxitetraciclina injectabilă pentru tratamentul infecţiilor produse la cabaline, bovine, ovine, suine, canide şi feline:
FolligonProdusul este liofilizat şi se administrează parenteral.
Gardal 10%Suspensie antiparazitară de uz intern pe bază de albendazol sulfoxid pentru prevenirea şi combaterea paraziţilor interni la bovine şi ovine.
Heptavac IRPVaccin inactivat pentru imunizarea ovinelor (adulte si tineret), contra anaerobiozelor (Clostridioze), bolilor respiratorii (Pasteurella trehalosi si Mannheimia haemolytica) si al pasteurelozei sistemice
Ketaminol 10Pentru anestezii de scurtă durată la cai, vaci, porci, oi, capre, câini, pisici, rozătoare mici şi animale sălbatice.
Nafpenzal DCCombinaţie de antibiotice cu acţiune sinergică şi spectru antibacterian foarte larg: nafcilină, procainpenicilină şi dihidrostreptomicină, destinat profilaxiei sau terapiei infecţiilor mamare, pe toată durata repausului mamar la vaci.
Neo Spray CafSpray cu suspensie de aerosoli pe bază de oxitetraciclină pentru tratamentul infecţiilor cutanate la bovine, ovine şi suine.
Nobivac RabiesConţine o cultură inactivată de virus rabic clonat din tulpina Pasteur RIV care induce cel putin 2 U.I. la testul de potenţă.
NuflorAntibiotic injectabil cu spectru larg antibacterian si actiune terapeutica indelungata, pentru terapia profilactica si curativa a unor bacterioze la suine, bovine si ovine, care contine Florfenicol 300 mg/mL
Panacur 10%Supensie antiparazitaraă de uz intern pe bază de fenbendazol pentru prevenirea şi combaterea paraziţilor interni
T 61Soluţie injectabilă pentru eutanasie la câini, pisici, cai, bovine,ovine, porc, capre, păsări şi alte specii de animale sălbatice.
TakticSoluţie antiparazitară de uz extern pe bază de amitraz pentru prevenirea şi combaterea paraziţilor externi la bovine, ovine , caprine şi suine.