DESCĂRCAȚI GRATUIT CARTEA NOASTRA E-BOOK

“Rasa Bălțată Românească este rasa dominantă în fermele din România, dar crescătorii nu se limitează doar la această rasă. Sunt mult mai multe alte rase.”

„Cum diferă, cum arată, care sunt performațele si caracteristicile lor? Pentru a afla, vă invităm să descărcați mini-publicația noastră, care prezintă cele mai reprezentative 12 rase de vaci din România. Inclusiv informații legate de origine, performațe alături de alte lucruri interesante…”

X#E-BOOK

INFORMAȚII DESPRE PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Controlerul datelor cu caracter personal

Controlerul datelor dv personale este:

Allflex Romania înregistrată în Chisoda, str. Calea Sagului, nr. 235, birou B9, etaj 1, Jud. Timiș (“Allflex Romania”)

Controleri asociați 

Datele dv sunt procesate de următoarele companii (“Comaniile Intervet”):

 • Intervet sp. z o.o., înregistrată în Polonia, Chłodna 51, 00-867 Warsaw („Intervet Poland);
 • Intervet s.r.o., înregistrată în Praga, Na Valentince 3336/4, Smíchov („Intervet Czech Republic”);
 • Intervet Hungarian Distribution LLC, înregistrată în Budapesta, Lechner Ödön fasor 8 („Intervet Hugary”);
 • Intervet Romania s.r.l., înregistrată în Chiajna, 13A centura  („Intervet Romania”).

Pentru mai multe inforații despre procesarea dateor dv cu caracter personal, vă rugăm contactați:

 • Intervet sp. z o.o., înregistrată în Polonia, Chłodna 51, 00-867 Warsaw („Intervet Poland);
 • Intervet s.r.o., înregistrată în Praga, Na Valentince 3336/4, Smíchov („Intervet Czech Republic”);
 • Intervet Hungarian Distribution LLC, înregistrată în Budapesta, Lechner Ödön fasor 8 („Intervet Hugary”);
 • Intervet Romania s.r.l., înregistrată în Chiajna, 13A centura  („Intervet Romania”)
 • Allflex Polonia sp z o o, înregistrată în Psary Male, Nekielska 11G, 62-300 Września, („Allflex Poland”)

Companiile menționate sunt parte din grupul de firme MSD Group. Mai multe informații despre procesarea datelor cu caracter personal se pot obține și prin contactarea MSD group Global Privacy Office la MSD_privacy_office@msd.com.

Companiile Intervet sunt de acord cu următoarele principii referitoare la datele dv cu caracter personal:

Fiercare companie Intervet este responsabilă să vă furnizezeinformații referitoare la procesarea datelor dv cu caracter personal.

Compania Intervet din țara Dv de reședință este responsabilă cu procesarea datelor dv si furnizarea către dv a informațiilor legate de procesarea datelor dv.

Compania Intervet din țara Dv de reședință este responsabilă cu procesarea cererii dv referitoare la datele dv.

Vă rugăm rețineți faptul că, companiile Intervet  sunt controlori asociați ai datelor dv. Asta inseamnă că puteți să vă exercitați dreptul sub GDPR în relația cu, sau împotriva, controlorilor asociați.

2. Scopul procesării datelor cu caracter personal

Datele dv vor fi procesate, in baza acceptului furnizat, cu urmatoarele scopuri:

 1. Scopuri de marketing (inclusiv trimiterea de materiale prin mail și vizita reprezentanșilor medicali și de vânzări)
 2. trimiterea de informații comerciale (inclusiv e-mailuri și mesaje electronice) în sensul Legii din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii electronice (Jurnalul Oficial din 2019, punctul 123, astfel cum a fost modificată);
 3. segmentare de marketing (pentru a adapta ofertele la interesele dvs.).

3. Bazele pentru procesarea datelor dv cu caracter personal

Datele dv vor fi procesate pe baza acceptului dv.

4. Cerința de a furniza date cu caracter personal.

Acceptul pentru procesarea datelor este voluntar. Nu sunteți obligat să le furnizați. Lipsa acceptului va rezulta în incapacitatea de a utiliza datele dv personale pentru scopurile menționate.  

5. Dreptul de a vă retrage acceptul

Aveți dreptul să vă retrageți acceptul in orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal efectuată pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

6. Perioada de reținere a datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate până când vă retrageți consimțământul voluntar pentru prelucrarea acestora, dar nu mai mult de o perioadă de 10 ani și perioada impusă de lege.

7. Destinatarii datelor cu caracter personal.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi puse la dispoziția entităților care furnizează servicii operatorilor, inclusiv servicii de asistență tehnică și administrativă, în măsura necesară pentru ca acestea să își furnizeze serviciile (de exemplu, agenții de marketing, entități care furnizează întreținerea sistemelor informatice și a software-ului etc.).

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi puse la dispoziția altor entități din grupul MSD din care fac parte Intervet România și Allflex România, precum și a unor terțe părți din Statele Unite și din alte țări din afara Uniunii Europene („UE”) sau a Spațiului Economic European („SEE”), inclusiv țărilor care nu oferă același nivel de protecție a datelor cu caracter personal ca și România. Intervet România și Allflex Romînia au implementat măsuri adecvate de securitate și conformitate, cum ar fi normele corporative obligatorii (BCR) și clauzele contractuale standard acceptate de UE, pentru a se asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate și că drepturile dumneavoastră sunt respectate. În plus, destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal au obligația legală de a păstra confidențialitatea. Pentru mai multe informații despre aceste măsuri și drepturile dumneavoastră, vă rugăm să contactați: Allflex România la adresa de e-mail: euprivacydpo@msd.com Intervet România la adresa de e-mail: euprivacydpo@msd.com sau Biroul Global de Confidențialitate al Grupului MSD la adresa de e-mail: MSD_privacy_office@msd.com.

8. Procesul decizional automatizat

Vă vom informa cu privire la implementarea creării de profiluri sau a unui sistem decizional care are efecte juridice pentru dumneavoastră sau vă afectează în mod semnificativ într-un mod similar, bazat exclusiv pe prelucrarea automată (adică fără intervenție umană) a datelor cu caracter personal. Unde este cazul, mai multe informații cu privire la principiile pentru luarea unei astfel de decizii pot fi obținute contactând: Allflex România la adresa de e-mail: euprivacydpo@msd.com, Intervet România la adresa de e-mail: euprivacydpo@msd.com sau Msd Group Global Privacy Office la adresa de e-mail: MSD_privacy_office@msd.com.

9. Drepturi legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră, de a vă rectifica datele, de a vă șterge datele, de a limita prelucrarea datelor dumneavoastră, de a vă opune prelucrării și dreptul de a transfera date.

10. Dreptul de a depune o plângere

Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere – președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal – în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către operatori.

RO-7100563563