Notă de informare privind protecția datelor personale

Notă generală de informare privind punctul de contact desemnat pentru farmacovigilență și informațiile medicale:

În momentul în care contactați INTERVET ROMANIA S.R.L., o societate de drept român, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J23/1797/2005, având cod unic de înregistrare 12475941, cu sediul social situat în Șoseaua de Centură nr. 13A, Chiajna, București, (”Intervet” sau ”noi”), membră a grupului MSD, Intervet prelucrează datele cu caracter personal în virtutea prezentei Note de informare privind protecția datelor și în conformitate cu legislația aplicabilă, inclusiv cu Regulamentul general privind protecția datelor (nr. 2016/679; „GDPR„), și cu alte legi naționale privind protecția datelor aplicabile în România.

Intervet va colecta informațiile dvs. de contact (respectiv adresa de email și/sau numărul de telefon) cu scopul principal de a răspunde la întrebările dvs. și de a înregistra orice Evenimente Adverse sau Plângeri privind Calitatea Produselor raportate de dvs. În plus față de aceasta, Intervet va înregistra: detalii referitoare la întrebarea dvs. medicală, metoda utilizată pentru a ne contacta (de ex., email, telefon), rolul dvs. în calitate de client (de ex., proprietar de animale, profesionist în domeniul medical veterinar), precum și produsul/produsele și/sau afecțiunea vizată de solicitarea/întrebarea dvs. De asemenea, vom înregistra răspunsul oferit de noi la întrebarea dvs. Aceste date sunt colectate în scopuri statistice și dau posibilitatea societății de a identifica lacunele existente în cadrul informațiilor și viitoarele nevoi de cercetare, precum și de a îmbunătăți comunicarea cu privire la produsele noastre. În scopul asigurării calității și pentru asigurarea conformității cu toate reglementările și regulamentele, înregistrăm de asemenea modalitatea în care oferim răspunsuri diferitelor tipuri de clienți și caracterul adecvat al răspunsurilor noastre. Aceste informații nu vor fi asociate cu persoana dvs. și vor fi înregistrate în scopurile menționate mai sus atât timp cât există o cerință de reglementare de a proceda astfel și, dacă este necesar, pe durata oricărei perioade de prescripție aplicabile, impusă de legile generale aplicabile.

Informațiile menționate mai sus sunt colectate în cele din urmă pe baza interesului legitim al Intervet de a asigura servicii de înaltă calitate pentru clienți și de a crește nivelul de securitate al pacienților.

În cazul în care raportați un eveniment advers sau o altă experiență legată de un produs care va trebui înaintată către autoritățile de reglementare, vom colecta detalii relevante referitoare la animal (de ex., specia, rasa, vârsta) și la produs (de ex., doza și formula). De preferință, vom colecta informații suplimentare pentru a ajuta Intervet să înțeleagă cât mai bine circumstanțele evenimentului. De exemplu, adesea este esențial pentru noi să adresăm întrebări legate de istoricul medical general al animalului, inclusiv de orice afecțiuni anterioare, de stările/ afecțiunile actuale și de produsele administrate concomitent. Încă o dată, scopul principal pentru solicitarea acestor detalii este acela de a monitoriza performanța produselor noastre, maximizând astfel utilizarea în condiții de siguranță și eficiență a acestora de către toți pacienții.

Informațiile pe care le colectăm sunt bazate pe cerințele legale impuse societății noastre de a înregistra evenimentele adverse și alte evenimente raportabile și sunt destinate interesului public și sănătății veterinare. În cazul datelor cu caracter personal de sănătate care vă privesc, prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătății publice, cum ar fi asigurarea de standarde ridicate de calitate și siguranță a asistenței medicale și a produselor medicale. Nu veți face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (fără intervenția umană), inclusiv crearea de profiluri, care să producă efecte juridice cu privire la dvs. sau să vă afecteze în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dvs. sunteți cel/cea care decide câte date doriți să împărtășiți cu noi. Calitatea serviciului nostru legat de răspunsurile oferite la întrebările dvs. nu va fi compromisă în cazul în care alegeți să nu oferiți date.

Sunt datele transferate sau divulgate către persoane terțe?

Dat fiind faptul că Intervet este membră a grupului MSD (”MSD”), o corporație globală, e posibil ca datele dvs. să fie distribuite la nivel intern cu unitățile de activitate responsabile de: prelucrarea rapoartelor privind evenimentele adverse, gestionarea plângerilor privind calitatea produselor și oferirea de răspunsuri la solicitările de informații cu profil veterinar. Este posibil ca aceste unități să se afle în orice parte a lumii, dar Intervet a implementat măsuri adecvate de securitate și conformitate pentru a se asigura că datele dvs. personale sunt protejate în mod corespunzător și că drepturile dvs. sunt respectate, după cum este detaliat în secțiunea de mai jos.

Este posibil ca datele dvs. să fie transferate și prelucrate de terțe persoane care furnizează servicii societății MSD, inclusiv societății Intervet (persoanele împuternicite) pentru a da posibilitatea acestor societăți să presteze serviciile solicitate de MSD. Numai datele cu caracter personal care sunt necesare persoanelor terțe pentru prestarea serviciilor vor fi furnizate acestor societăți. Toți furnizorii terți de servicii trebuie să adere la acordurile scrise aplicabile persoanelor împuternicite și să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal.

Dacă este cazul, datele dvs. vor fi de asemenea raportate către autoritățile de reglementare la nivel global într-un format anonimizat, astfel cum se impune prin lege și în interesul sănătății publice.

Nu vom divulga date cu caracter personal niciunor alte terțe persoane dacă acest lucru nu este impus prin legislația aplicabilă privind protecția datelor sau prin alte legi ori în scopul stabilirii, exercitării sau apărării unor drepturi în justiție.

Unde sunt prelucrate datele dvs.?

Prelucrăm datele cu caracter personal în primul rând la nivel local, precum și pe serverele noastre aflate în Statele Unite ale Americii și, astfel, este necesar să transferăm informațiile referitoare la dvs. către un loc din afara UE/ SEE. Este posibil ca nivelul de protecție a informațiilor în statele din afara UE/ SEE să fie mai scăzut decât cel asigurat în cadrul SEE. Acolo unde lucrurile stau astfel, vom implementa măsuri adecvate în conformitate cu GDPR, pentru a ne asigura că informațiile dvs. cu caracter personal sunt în continuare protejate și în condiții de siguranță.

Este important de menționat faptul că MSD se conformează cu prevederile Scutului de confidențialitate UE-SUA, astfel cum a fost stabilit de către Departamentul Comerțului din SUA, în ceea ce privește colectarea, utilizarea și păstrarea informațiilor cu caracter personal transferate din Uniunea Europeană către Statele Unite ale Americii. MSD a confirmat Departamentului Comerțului din SUA faptul că aderă la principiile incluse în Scutul de confidențialitate UE-SUA. În afară de aceasta, MSD a adoptat Regulile corporatiste obligatorii, care au fost aprobate în cadrul Uniunii Europene și care permit transferul informațiilor cu caracter personal în întreaga lume, către orice alt afiliat din cadrul grupului de societăți MSD (care include o societate MSD afiliată din Statele Unite ale Americii).

Drepturile de care beneficiați:

Beneficiați de dreptul de a solicita acces la datele cu caracter personal care sunt prelucrate de Intervet cu privire la dvs. Mai mult decât atât, aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal incorecte sau incomplete. De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, cu efect pe viitor. În cazul retragerii consimțământului, Intervet va putea continua prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pe baza cerințelor legale privind criteriile minime de raportare a evenimentelor adverse și va înregistra în locul acestora cazuri complet anonimizate. În cazul în care nu doriți să ne puneți la dispoziție datele privind persoana dvs., serviciile furnizate de Intervet nu vor fi afectate, în măsura în care acest lucru este posibil.

De asemenea, aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor, portabilitatea datelor, restricționarea prelucrării datelor sau vă puteți opune la prelucrarea datelor. Aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România.

Contactați-ne:

Intervet este operator de date cu caracter personal în scopurile menționate mai sus. Informațiile de contact ale birourilor noastre din România în ceea ce privește scopul de faramacovigilență sunt disponibilie la: pvahromania@merck.com.

În cazul în care aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Intervet, vă rugăm să nu ezitați să contactați echipa noastră responsabilă de protecția datelor la adresa: msd_privacy_office@msd.com sau euprivacydpo@msd.com.

Informații suplimentare privind politica generală de protecție a datelor a Intervet pot fi accesate la: www.msdprivacy.com/ro/ro/

Notă succintă (pe niveluri multiple) furnizată în mod direct solicitantului:

Vă mulțumim că ați contactat Intervet, membră a grupului MSD. Ne vom ocupa de solicitarea dumneavoastră cât mai curând posibil.

Dorim să vă informăm că Intervet va salva informațiile pe care le împărtășiți cu noi pe parcursul acestei interacțiuni. Rămâne la latitudinea dvs. să decideți cât de multe informații doriți să ne puneți la dispoziție. În cazul în care decideți să nu ne furnizați anumite informații, serviciul de care beneficiați din partea Intervet nu va fi afectat.

Informațiile vor fi gestionate în condiții de strictă confidențialitate și în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor.

Acestea pot fi partajate cu departamentele globale din cadrul MSD care gestionează evenimentele adverse, plângerile cu privire la calitatea produselor și care oferă răspunsuri la întrebări de natură veterinară sau medicală. Acestea nu vor fi partajate în afara societății MSD și a afiliaților acesteia, cu excepția societăților care acționează în numele și pe seama MSD și care acționează în conformitate cu GDPR.

Informațiile referitoare la evenimente adverse și la alte evenimente raportabile sunt colectate pentru îndeplinirea cerințelor legale impuse de autorități și în interesul public și pentru sănătatea veterinară în ceea ce privește raportarea evenimentelor adverse, plângerile privind calitatea produselor și alte acțiuni similare, precum și pentru detectarea semnalelor privind securitatea referitoare la produsele noastre. Aceste informații sunt împărtășite cu autoritățile.

Intervet și partenerii săi vor utiliza datele dvs. de contact și alte informații furnizate pentru a soluționa și a oferi răspunsuri la întrebările dvs.

Informațiile anonimizate vor fi de asemenea utilizate în scopuri statistice și pentru asigurarea calității, precum și pentru identificarea lacunelor existente în cadrul datelor și informațiilor referitoare la produsele noastre.

Aveți dreptul de a exercita toate drepturile conferite persoanei vizate în legătură cu datele dvs. cu caracter personal, în conformitate și în limitele stabilite de GDPR.

Vă rugăm să citiți în întregime despre modalitatea de gestionare a informațiilor dvs. la adresa [_________________]. Dacă aveți întrebări sau preocupări legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să contactați Intervet la: msd_privacy_office@msd.com sau euprivacydpo@msd.com.