Termeni de Utilizare

I. INTRODUCERE 

Acceptarea Termenilor de Utilizare

Intervet Romania SRL numită în cele ce urmează „Intervet”, a creat pagina web https://www.msd-animal-health.ro, numită în cele ce urmează „Pagina web”, şi a creat sau a obținut dreptul de a utiliza orice informaţie, serviciu, imagine, text, sunet, aplicație sau element (cum ar fi, dar fără a se limita la documente, fişiere audio sau video, texte, grafică) incluse pe aceasta, numite în cele ce urmează „Materialul”, în scopul informării medicale valide, credibile şi independente, precum şi instruirea profesioniştilor în domeniul sănătăţii.

Utilizarea paginii web, a serviciilor oferite prin intermediul acesteia şi a Materialului se supune prezenţilor Termeni de Utilizare, aşa cum sunt valabili aceştia în orice moment cu orice modificări și completări ale acestora, care reprezintă, de altfel, şi un acord între Intervet şi orice persoană care vizitează pagina web cu privire la utilizarea acesteia. Utilizarea de către dumneavoastră a Paginii Web sau a oricăror alte informații, servicii sau conținuturi puse la dispoziție prin intermediul Paginii Web se va considera a reprezenta consimțământul dumneavoastră de a fi obligat legal de termenii și condițiile prezenților Termeni de Utilizare, care vor fi aplicabili în același mod ca și în situația în care dumneavoastră ați fi semnat acești Termeni de Utilizare. Dacă nu sunteți dispus să acceptați termenii și condițiile prevăzute prin Termenii de Utilizare, vă rugăm să nu accesați sau să utilizați în vreun fel Pagina Web.

Accesarea în vreun mod a paginii web şi utilizarea acesteia (inclusiv simpla navigare pe aceasta), implică acceptarea necondiţionată de către utilizator a Termenilor de Utilizare, aşa cum sunt aceştia valabili în orice moment, cu orice modificări și completări ale acestora.

Prin acceptarea acestor Termeni de Utilizare, declarați în mod expres că ați fost informat cu privire la exercitarea oricăror drepturi în conformitate cu legislația aplicabilă, în special cu Legea nr. 677/2001, inclusiv, fără limitare, cu privire la dreptul de a fi informat asupra procesării; inclusiv, dacă este cazul: dreptul de a solicita Intervet să vă confirme, cu titlu gratuit, odată pe an, dacă informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt procesate sau nu; dreptul de a interveni în legătură cu datele cu caracter personal, inclusiv, inter alia, dreptul de a solicita Intervet să rectifice, să actualizeze, să blocheze sau să anuleze datele cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă; dreptul de a obiecta împotriva procesării datelor; dreptul de a nu face obiectul unor decizii individuale, inclusiv acela de a solicita și obține revocarea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice asupra persoanei dumneavoastră, adoptată exclusiv pe baza procesării datelor cu caracter personal efectuată prin mijloace automate, destinată evaluării unor aspecte ale personalității dumneavoastră sau suspendarea oricărei decizii care vă privește, vă afectează într-un mod semnificativ, în cazul în care o astfel de decizie a fost adoptată exclusiv pe baza procesării datelor care îndeplinesc cerințele de mai sus, în conformitate cu prevederile legale aplicabile; și dreptul de exercitare a căilor de atac la autoritatea de supraveghere și/sau în instanță.

Dacă doriți să exercitați oricare dintre drepturile de mai sus, vă rugăm să contactați Intervet la următoarele date de contact: Sos.de Centura Nr.13A Chiajna, 077040 Jud.Ilfov,Romania,

 Tel:+40 21 311 83 11, Fax: +40 21 311 83 17.

. Detalii suplimentare cu privire la procesarea datelor cu caracter personal sunt incluse în cadrul Politicii de Confidențialitate, disponibilă la https://www.msdprivacy.com/ro/ro/index.html.

Modificarea Termenilor de Utilizare

Intervet îşi rezervă dreptul de a modifica Termenii de Utilizare şi orice altă normă sau prevedere care guvernează utilizarea Paginii web la deplina sa apreciere, notificând fiecare modificare printr-un anunţ în acest sens pe homepage. În Termenii de utilizare se va menţiona ultima actualizare a acestora. Lipsa notificării oricărei modificări nu exonerează utilizatorul Paginii Web de obligația de a respecta Termenii de Utilizare, aşa cum sunt aceştia valabili în orice moment, cu orice modificări și completări ale acestora.

Continuarea utilizării în orice mod a Paginii web de către utilizator după un asemenea anunţ reprezintă acceptarea acestor modificări.

Utilizarea Paginii web se supune Termenilor de Utilizare care sunt valabili din momentul în care are loc utilizarea. Utilizatorul va trebui să verifice periodic Termenii de Utilizare, pentru a se informa cu privire la conţinutul lor şi este exclusiv responsabil pentru informarea sa.


Termeni speciali

În cazul în care utilizarea oricărui serviciu de pe pagina web este reglementată de termeni de utilizare mai speciali, aceşti termeni sunt consideraţi un ansamblu împreună cu termenii actuali de utilizare. În caz de conflict, prevalează, însă, termenii de utilizare speciali pentru fiecare serviciu în parte. 

II. RĂSPUNDEREA INTERVET CU PRIVIRE LA CONŢINUT

Pagina web se utilizează în forma existentă, putând fii modificată unilateral de către Intervet, fără posibilitatea modificării sau a altor intervenţii de către utilizator.

Intervet încearcă să obțină o utilizare sigură a paginii web, precum şi să ofere, prin intermediul acesteia, informaţii exacte, complete, valide, credibile şi actuale. În orice situaţie, însă, utilizatorii recunosc şi acceptă că, dată fiind natura şi evoluţia produselor şi serviciilor Intervet, precum şi natura şi necesităţile tehnice online, este posibil ca aceasta din urmă să nu fie în măsură să exercite în orice moment un control deplin asupra întregului conţinut, a siguranţei paginilor web şi a serviciilor. Prin acceptarea acestor Termeni de Utilizare, acceptați în mod expres faptul că, deși Intervet ia măsuri tehnice și organizatorice rezonabile de protejare a datelor cu caracter personal care fac obiectul schimburilor de date, inclusiv cu privire la Ordinul Avocatului Poporului nr. 52/2002 privind aprobarea cerințelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, precum și a oricăror elemente ale Paginii Web, nicio transmisiune de date prin internet nu este sigură în proporție de 100% și sunteți de acord cu și acceptați faptul că Intervet nu garantează securitatea datelor cu caracter personal în afara cerințelor minime de securitate și că acesta nu este răspunzător pentru prejudiciile cauzate de astfel de încălcări ale securității datelor.


Intervet nu se angajează, nici nu garantează, nici nu îşi asumă responsabilităţi de niciun fel cu privire la legalitatea sau nelegalitatea utilizării Paginii Web de către utilizatori şi cu privire la exactitatea, deplinătatea şi actualitatea conţinutului Paginii Web şi la siguranţa acesteia. Prin urmare, utilizatorii sunt de acord că trebuie să evalueze conţinutul şi sunt responsabili exclusiv de propriile acțiuni, care constau în utilizarea paginii web și în orice decizie de a se baza pe corectitudinea, pe deplinătatea şi/sau validitatea conţinutului acesteia. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru nicio consecință legată în mod direct sau indirect de orice acțiune sau inacțiune a dumneavoastră pe baza informațiilor, serviciilor sau a altor materiale de pe Pagina Web. În pofida faptului că depunem eforturi pentru a menține informațiile de pe Pagina Web exacte, complete și la zi, nu acordăm niciun fel de asigurări și nici nu vom fi responsabili pentru niciun prejudiciu sau pierdere, directă sau indirectă (inclusiv, fără limitare o pierdere de informații, pierdere de profituri, întrerupere a fluxurilor de activitate, orice pierdere a dreptului de utilizare, pierdere de venituri, economii sau profituri, pierdere de date, pierdere a fondului de comerț, costuri de achiziție pentru servicii substitut ori pentru orice alte daune indirecte, cuantificabile, incidentale sau tangențiale, indiferent de modul în care au fost cauzate, și nici în baza niciunei teorii privind răspunderea, fie pentru încălcarea contractului, pentru răspundere civilă delictuală (inclusiv neglijență și răspundere strictă)) legată de corectitudinea, caracterul complet sau oportun al informațiilor publicate pe Pagina Web.

În plus, în ceea ce priveşte dezbaterile, convorbirile, publicaţiile, transmisiunile, panoul de anunţuri etc. care se pot găsi pe pagina web, Intervet nu îşi asumă nicio răspundere pentru materialul afişat de utilizatori şi cu conţinut ameninţător, ireal, înşelător, ofensator, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, pornografic sau blasfemator sau nelegal în orice fel, sau pentru Materialul care ar putea constitui sau încuraja comportamentul ce ar putea fi considerat nelegal, ce ar putea să atragă răspunderea de orice fel sau să încalce în alt mod legea, acest lucru rămânand la latitudinea utilizatorilor.


Utilizarea Paginii Web se realizează pe răspunderea exclusivă a utilizatorului. Intervet, filialele şi societăţile afiliate, funcţionarii, angajații, colaboratorii şi cadrele executive, reprezentanţii şi orice terţ implicat în crearea, producerea sau promovarea Paginii Web nu poartă nicio răspundere, în măsura în care excluderea răspunderii este permisă de lege pentru orice prejudiciu direct, indirect, etic, pozitiv sau de alt tip care provine şi se corelează cu utilizarea Paginii Web sau a materialului, inclusiv orientativ şi virusarea voluntară a computerelor de pe Pagina Web sau din mesajele electronice transmise prin aceasta, pierdere de informații, pierdere de profituri, întrerupere a fluxurilor de activitate, orice pierdere a dreptului de utilizare, pierdere de venituri, economii sau profituri, pierdere de date, pierdere a fondului de comerț, costuri de achiziție pentru servicii substitut ori pentru orice alte daune indirecte, cuantificabile, incidentale sau tangențiale, indiferent de modul în care au fost cauzate, și nici în baza niciunei teorii privind răspunderea, fie pentru încălcarea contractului, pentru răspundere civilă delictuală.

Informațiile, inclusiv orice sfaturi și recomandări de pe Pagina Web nu trebuie utilizate ca substitut pentru o evaluare medicală, diagnoză sau tratament pentru nicio afecțiune medicală sau boală. Acestea nu sunt concepute a constitui sfaturi medicale sau de sănătate și nici pentru a fi utilizate în scopul diagnosticării sau tratamentului medical al oricărei probleme particulare. De asemenea, acestea nu sunt menite a constitui un substitut pentru sfaturi și servicii profesionale din partea unui furnizor de servicii de sănătate calificat. Vă rugăm să solicitați întotdeauna sfatul medicului personal sau al altui profesionist calificat din domeniul sănătății cu privire la orice condiție medicală și înaintea începerii unui tratament nou, deoarece un profesionist calificat în domeniul sănătății este singurul în măsură să vă evalueze și să vă informeze cu privire la orice problemă de sănătate sau opțiune de tratament. Utilizarea Paginii Web de către dumneavoastră face de asemenea obiectul unor declinări suplimentare de răspundere și al unor avertismente care pot apărea pe parcursul utilizării Paginii Web.


Linkuri către alte locaţii, aplicații sau pagini web

Pagina Web poate conţine linkuri către site-uri care aparţin sau funcţionează sub supravegherea terţilor, exceptând Intervet. Aceste linkuri sunt oferite numai pentru facilitarea navigării utilizatorului. Intervet nu controlează şi nu este responsabilă pentru funcţionarea, conţinutul, politicile de confidenţialitate urmate sau siguranţa acestor pagini. Cu titlu exemplificativ, Intervet nu este răspunzătoare dacă paginile web ale terţilor: 


– încalcă drepturile terţului;

– nu sunt sigure sau sunt inexacte, incomplete sau înşelătoare;

– conţin viruşi sau alte programe de natură distructivă;


Intervet nu susţine conţinutul sau produsele sau serviciile care le sunt oferite pe aceste pagini web şi nu are legătură cu administratorii acestor pagini. Dacă utilizatorul se conectează la aceste pagini web, îşi asumă el însuşi riscul conectării şi accesului, fără nici o implicare din partea Intervet. Intervet nu își asumă responsabilitatea pentru corectitudinea sau legalitatea conținutului provenit din surse care nu aparțin proprietarului site-ului și nici pentru practicile și standardele care nu aparțin grupului proprietarului site-ului.


Acces internaţional

Accesul la Pagina Web este posibil din întreaga lume. Pagina Web poate face referire la substanţe active sau la servicii care nu sunt disponibile în ţara fiecărui utilizator. Aceste referiri nu sugerează că Intervet intenționează să plaseze aceste produse în respectivele ţări și nu presupun nicio obligație pentru Intervet.


Intervet, care este o societate din România şi se supune legislaţiei din România, controlează, administrează şi este răspunzătoare de funcţionarea Paginii Web. Sub rezerva termenilor de faţă cu privire la responsabilitatea Intervet faţă de conţinut, Intervet nu garantează şi nu poartă nicio răspundere dacă Pagina Web, materialul, substanţele active şi/sau serviciile menţionate pe aceasta sunt legale în ţările din afara Romaniei. Dacă utilizatorul accesează Pagina Web din afara Romaniei este responsabil exclusiv de conformarea cu legislaţia locală.


Serviciul oficial

Utilizatorul este de acord să nu creeze şi să nu ofere modalităţi în care conectarea la Pagina Web ar putea fi realizată de pe alte pagini web sau în moduri care nu sunt aprobate în mod expres de Intervet.

III. DREPT DE PROPRIETATE

Înțelegeți faptul că Pagina Web vă este pusă la dispoziție doar pentru uzul necomercial al utilizatorilor. Sunteți de acord cu faptul că Pagina Web este proprietatea Intervet, inclusiv în ceea ce privește toate drepturile de proprietate intelectuală asupra acestuia, și că nu aveți dreptul de a îl utiliza în alt mod în afara celui prevăzut prin prezenții Termeni de Utilizare. Nu suntem răspunzători pentru niciun prejudiciu sau pierdere, directă sau indirectă cum ar fi o pierdere de informații, pierdere de profituri, întrerupere a fluxurilor de activitate) pe care ați putea-o suferi în legătură cu orice utilizare a Paginii Web în orice scopuri comerciale sau de altă natură neautorizate în conformitate cu prezenții Termeni de Utilizare. Ne rezervăm dreptul de a vă refuza sau întrerupe accesul la Pagina Web, la latitudinea noastră. Pagina Web este pusă la dispoziție cu titlu gratuit și, dat fiind acest lucru, nu avem nicio obligație de a asigura niciun fel de servicii de întreținere sau suport în legătură cu acesta și nu suntem răspunzători pentru nicio pierdere sau prejudiciu, direct sau indirect (cum ar fi o pierdere de informații, pierdere de profituri, întrerupere a fluxurilor de activitate) pe care l-ați putea suferi ca urmare a neefectuării întreținerii sau neactualizării Paginii Web.

Nu puteți copia, modifica sau reutiliza Pagina Web, orice actualizări sau orice părți ale acestuia, inclusiv software-ul incorporat în acesta.

Puteți utiliza această Pagină Web numai în scopuri legale și în conformitate cu prezenții Termeni de Utilizare. Vi se acordă o licență neexclusivă, netransferabilă, revocabilă și limitată de a viziona, tipări și distribui conținutul obținut de pe Pagina Web în scopuri personale necomerciale, cu condiția să nu eliminați sau să ascundeți notificarea privind drepturile de autor sau alte notificări afișate pe conținut. Nu puteți copia, retipări, modifica, afișa, interpreta, translata, distribui, adapta, radiodifuza sau video-difuza, comunica publicului prin mijloace de telecomunicație, circula sau comercializa conținutul obținut de pe Pagina Web în niciun mod, în niciun scop comercial, și nici nu puteți pune la dispoziție acest conținut niciunei surse comerciale, inclusiv altor website-uri, fără permisiunea prealabilă acordată în scris de Intervet. În afară de aceasta, sunteți de acord: (i) să nu utilizați această Pagină Web în niciun mod care ar putea dezactiva, supraîncărca, avaria sau deteriora Pagina Web sau care ar putea interfera cu orice altă utilizare a acestei Pagini Web, inclusiv cu capacitatea oricărui utilizator de a se angaja în activități în timp real prin intermediul acestei Pagini Web; (ii) să nu utilizați niciun fel de dispozitiv, proces sau mijloc automat pentru accesarea acestei Pagini Web în niciun scop, inclusiv să nu răzuiți, efectuați explorare de date, monitorizați sau copiați Materialul; (iii) să nu utilizați niciun fel de proces manual în vederea monitorizării sau copierii oricărui material de pe această Pagină Web și nici să nu vă angajați în nicio altă activitate neautorizată fără acordul prealabil expres acordat în scris de Intervet; (iv) să nu utilizați în alt mod niciun dispozitiv, software sau practică ce interferează cu funcționarea corespunzătoare a Paginii Web; și (v) să nu încercați să interveniți în alt mod asupra funcționării corespunzătoare a Paginii Web.

Ne rezervăm toate drepturile care nu vă sunt acordate în mod expres prin prezenții Termeni de Utilizare.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați și Politica privind Protecția Proprietății Intelectuale, disponibilă la https://www.msd-animal-health.ro/politica-privind-protectia-proprietatii-intelectuale/.

IV. DISPONIBILITATE ŞI SIGURANŢĂ

Disponibilitate şi funcţionare normală

Intervet depune orice efort rezonabil pentru întreţinerea şi disponibilitatea Paginii Web. Totuși, utilizatorii recunosc că internetul este un mediu nesigur şi că disponibilitatea paginilor web poate fi influenţată de dotările utilizatorilor, de alte reţele de comunicaţii, de serviciile de conectare la internet, de numărul mare de persoane care pot încerca să utilizeze pagina web în acelaşi timp sau de alte cauze. Din aceste motive, utilizatorii sunt de acord că intervet nu va purta nicio răspundere pentru întreruperea funcţionării sau pentru disfuncţionalităţile paginii web.

Accesarea Paginii Web poate fi imposibilă datorită lipsei de acces la internet sau din alte motive. https://www.msd-animal-health.ro şi Intervet nu au nicio relaţie cu prestarea serviciilor de conectare la internet şi utilizatorul rămâne singurul răspunzător de neachitarea debitelor aferente sau plata oricăror taxe sau sume către furnizorii abilitaţi ai serviciilor respective şi asigurarea accesului la internet.


Utilizatorii agreează şi acceptă în mod expres faptul că Intervet poate modifica sau/şi poate întrerupe temporar sau permanent, la latitudinea sa exclusivă, funcţionarea în întregime sau parţială a paginii web cu sau fără înştiinţare către toti utilizatorii. Din acest motiv, Intervet nu poartă nicio răspundere pentru prejudicii directe sau indirecte de orice tip, cauzate de întreruperile în funcţionare sau funcţionarea anormală a Paginii Web sau imposibilitatea de acces a utilizatorilor, încetarea funcţionării unei părţi sau a întregii Pagini Web, întârzierea, nelivrarea, întreruperea şi calitatea deficitară în preluarea serviciilor sau lipsa conţinutului sau existenţa oricărui tip de greşeli. Intervet nu garantează că Pagina Web va fi compatibilă cu computerul sau dispozitivul, materialul şi softul fiecărui utilizator.


Software-ul disponibil pe această pagină web

Pentru a avea acces la informaţiile Paginii Web, este posibil ca utilizatorul să fie determinat să semneze o autorizaţie cu terţi furnizori de software. Posibilitatea utilizatorului de a accesa aceste informaţii poate depinde de condițiile în care acesta a semnat asemenea autorizaţii. Utilizarea acestor sofware-uri depinde de clauzele fiecărui contract de autorizare care este inclus în software. Intervet nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la reglementarea unor asemenea licenţe între utilizator și terțul furnizor. Se recomandă dezinstalarea sau utilizarea software-ului dacă utilizatorul nu a primit autorizaţia aferentă de utilizare. Totuși, dacă utilizatorul întreprinde asemenea acţiuni, în pofida lipsei autorizaţiei, îşi asumă singur și în mod exclusiv riscul cu privire la aceasta, exonerând Intervet de orice răspundere.


Întreţinere

În orice situaţie INTERVET îşi rezervă dreptul de a întrerupe în orice moment temporar sau definitiv funcţionarea în întregime sau parţial a Paginii web din motive de întreţinere sau upgradare sau din orice alt motiv, fără nicio altă răspundere față de utilizator sau orice altă persoană.

Siguranţa

Deşi Intervet depune toate eforturile posibile pentru a proteja pagina web de viruşi virtuali sau/şi de orice alt tip de fişiere (sau programe) dăunătoare sau distructive proiectate să se interpoleze, să distrugă sau să limiteze funcţionarea oricărui soft sau echipament de comunicaţii, nu poate garanta că Pagina Web nu va fi supusă niciodată atacului unor astfel de elemente. Prin urmare, integritatea şi protejarea sistemelor software şi ale echipamentelor fiecărui utilizator intră în grija proprie a fiecăruia şi Intervet nu va purta nici o răspundere în cazul violării echipamentelor electronice ale utilizatorilor (software şi hardware) de către viruşi şi alte fişiere sau programe dăunătoare.

Comunicări electronice

Informațiile comunicate pe Pagina Web pot constitui comunicări electronice. Atunci când comunicați cu noi prin intermediul Paginii Web sau al altor mijloace media electronice, cum ar fi prin e-mail, comunicați cu noi electronic. Sunteți de acord cu faptul că putem comunica electronic cu respectarea legislației locale privind dreptul la viață privată și cu condiția ca aceste comunicări, precum și notificările, declarațiile, acordurile și alte comunicări pe care vi le transmitem electronic, să fie echivalente cu comunicările în scris și să aibă aceeași forță și efect ca și cele în scris și să fie semnate de partea care transmite astfel de comunicări. În măsura în care ați solicitat să primiți atenționări cu privire la orice alte notificări cu privire la produsele și serviciile Intervet, comunicări ce ar putea fi considerate comunicări comerciale, veți avea posibilitatea de a vă dezabona de la astfel de atenționări/notificări urmând instrucțiunile din cadrul fiecărui astfel de mesaj.

Obligaţiile utilizatorilor

Utilizatorii acceptă şi agreează că vor utiliza legal pagina angajându-se că prin utilizarea paginii web: 

 • nu vor acţiona în aşa fel încât să împiedice sau să facă imposibilă utilizarea firească sau legală a Paginii Web şi a altor pagini web afiliate cu aceasta, de către alţi utilizatori;
 • nu vor acţiona în aşa fel încât să fie încălcate drepturile de orice fel, inclusiv cele de proprietate intelectuală sau industrială ale Intervet sau ale terţilor; 
 • nu vor acţiona în aşa fel încât să inducă în eroare vreun terţ cu privire la provenienţa conţinutului Paginii Web sau să aducă atingere în vreun mod renumelui Intervet; 
 • nu vor instala, transmite sau/şi trimite în vreun mod prin intermediul paginii web viruşi sau orice alt tip de fişiere (sau programe) dăunătoare sau distructive proiectate să afecteze sau să limiteze funcţionarea oricărui soft sau echipament de comunicaţii, sau să restricţioneze alţi utilizatori să utilizeze https://www.msd-animal-health.ro;
 • nu vor instala sau transmite în vreun mod mesaje publicitare nesolicitate sau neaprobate expres în scris de Intervet în orice formă, mesaje spam şi, în general, nu vor transmite în vreun mod informaţii nedorite sau nelegale;
 • nu vor uploada sau transmite în vreun mod Materialul şi informaţii pe care nu sunt îndreptăţiţi să le dezvăluite în baza prevederilor de drept şi ale contractelor private (de exemplu, informaţii confidenţiale);
 • nu vor acţiona în aşa fel încât să fie atinse drepturile sau personalitatea terţilor şi, în special, în aşa fel încât să se producă prejudicii minorilor;
 • nu vor interveni sau pune în pericol siguranţa sau vor produce în vreun alt mod prejudicii Paginii Web, Materialului găzduit pe aceasta, codurilor sursă ale software-ului, serverului pe care este găzduită pagina sau/şi reţelelor conectate cu sau accesibile prin intermediul paginii web sau al altor pagini web afiliate;
 • nu vor urmări un scop care este interzis de lege sau de aceşti Termeni de Utilizare;
 • nu vor întreprinde demersuri care ar putea constitui sau încuraja comportamentul care ar putea fi considerat o infracţiune, contravenție sau să angajeze răspunderea civilă sau să încalce în vreun alt mod legislaţia aplicabilă;
 • nu vor publica sau transmite materiale cu conţinut ameninţător, nereal, înşelător, ofensator, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, pornografic, blasfemator sau nelegal în orice fel. Intervet va colabora pe deplin cu toate autorităţile pentru impunerea legii şi se va conforma pe deplin cu orice hotărâre judecătorească care va solicita sau va dispune dezvăluirea identităţii oricărei persoane care publică sau transmite informaţii şi materiale de acest tip;
 • nu vor colecta emailuri sau alte date ale utilizatorilor de pe Pagina Web cu mijloace electronice sau de alt tip în scopul realizării unor comunicări comerciale nedorite sau de alt tip cu aceştia;
 • nu vor uploada, transmite, stoca sau face disponibile publicului în niciun mod fișiere video sau audio ale terţilor fără a avea acceptul expres acestora;
 • vor informa Intervet imediat cum iau cunoştinţă despre orice utilizare ilicită sau interzisă a acestei Pagini Web de către terţi;

Se clarifică expres că este interzisă utilizarea acestei pagini web pentru publicitate şi reclamă sau pentru oferite ale utilizatorilor.

Este strict interzisă utilizarea oricărui element din Material cu excepţia situaţiei în care acest lucru este prevăzut de aceşti Termeni de Utilizare, fără autorizaţie expresă scrisă din partea Intervet. În cazul încălcării termenilor de utilizare Intervet va utiliza pe deplin și oricare dintre mijloacele juridice şi mijloacele legale.

V. CONFIDENȚIALITATE

Informațiile pe care le obținem prin intermediul utilizării de către dumneavoastră a Paginii Web, fie prin procesul de înregistrare fie în alt mod, sunt supuse Politicii noastre de Confidențialitate, care poate fi găsită aici https://www.msdprivacy.com/ro/ro/index.html.

Politica noastră de Confidențialitate adresează, printre altele, colectarea și utilizarea de către noi a datelor furnizate de dumneavoastră către noi, inclusiv drepturile care vă revin în legătură cu informațiile respective. Vă rugăm să o lecturați cu atenție înainte de a continua utilizarea Website-ului.

VI. ÎNCĂLCAREA TERMENILOR DE UTILIZARE

În orice situaţie de încălcare a acestor Termeni de Utilizare, utilizatorii vor fi obligaţi la despăgubiri pentru orice prejudiciu, direct sau indirect, incidental sau/şi consecvent al Intervet. Neexercitarea de către Intervet a drepturilor sale care decurg din aceşti Termeni de Utilizare nu implică, în nicio situaţie, renunţarea la aceste sau oricare drepturi ale Intervet.

Intervet îşi rezervă în mod expres dreptul de a supraveghea aplicarea normelor acestora la deplina sa apreciere.

VII. DESPĂGUBIRI

Utilizatorul agreează că va proteja, apăra şi despăgubi Intervet, acţionarii, conducerea executivă, membrii, angajaţii, colaboratorii şi în, general, personalul Intervet pentru orice prejudiciu şi cheltuială, fără limitare, pe care aceasta le poate suferi şi care decurge din sau se leagă direct sau indirect de utilizarea deficitară din partea utilizatorului a Paginii Web sau de încălcarea Termenilor de Utilizare.

VIII. REZILIERE

Intervet îşi rezervă dreptul de a rezilia cu efect imediat, fără plata de despăgubiri şi fără nicio altă răspundere de orice fel acordul încheiat în baza prezenților Termeni de Utilizare cu fiecare utilizator, în mod imediat şi fără notificare, dacă utilizatorul încalcă Termenii de Utilizare, în vigoare la orice moment, sau o parte din aceştia sau dacă nu poate confirma informaţiile oferite de utilizator în contextul Paginii Web.

IX. ACORDUL ÎN ANSAMBLUL SĂU – AUTONOMIA CLAUZELOR

Aceşti termeni de utilizare împreună cu orice alte norme la care fac trimitere aceştia sau care se află pe Pagina Web constituie un acord deplin între Intervet şi fiecare utilizator cu privire la utilizarea Paginii Web. Dacă, din orice motiv, se consideră de către instanţa abilitată că vreunul dintre termenii de utilizare este nul şi nu poate fi aplicat, validitatea şi aplicabilitatea celorlalte clauze nu va fi influenţată sau atinsă. Orice clauză declarată neaplicabilă va fi înlocuită cu prevederile legale în vigoare.Toate secțiunile vor subzista încetării dreptului dumneavoastră de utilizare a Website-ului. 

X. RELAŢIA UTILIZATORULUI CU INTERVET

Utilizatorul este de acord cu faptul că nu se creează o relaţie reprezentant-reprezentat, mandatar-mandant, o relaţie de colaborare sau asistenţă de orice formă sau o relaţie de muncă între acesta şi Intervet sau orice altă relație similară, ca rezultat al utilizării Paginii Web de către utilizator.

XI. MIJLOACE DE PROBĂ

Formularea scrisă a Paginii Web şi a Termenilor de Utilizare şi orice corespondenţă în format electronic va fi acceptată drept mijloc de probă în faţa instanţelor sau a autorităţilor administrative.

XII. DREPTUL APLICABIL ŞI JURISDICŢIA

Aceste clauze şi condiţii de utilizare şi orice modificare a acestora sunt guvernate de legislaţia din România. Pentru orice litigiu care poate rezulta din acest acord şi care nu poate fi soluţionat extrajudiciar sunt competente instanțele de la sediul Intervet.


CONTACT
Pentru orice informaţie sau clarificare cu privire la https://www.msd-animal-health.ro utilizatorii ne pot contacta la adresa intervetromania@intervet.com