IDAL 3G

Bareille 2018 Bareille N, Seegers H, Denis G, Quillet JM, Assi S, (2008), Impact of respiratory disorders in young bulls during their fattening period on performance and profitability, Renc Rech Ruminants. 2008;15. Caswell 2013 Caswell JL. Failure of Respiratory Defenses in the Pathogenesis of Bacterial Pneumonia of Cattle. Veterinary Pathology. 2014;51(2):393-409. doi:10.1177/0300985813502821 Delabouglise 2017 Delabouglise […]

Read more

A – Servieta.          Injectorul fără ac IDAL 3G este oferit cu o servietă portabilă adaptată la condiţiile de creştere, protejând dispozitivul de umezeală şi şocuri (a se păstra într-un loc uscat, temperat). B – Încărcătorul. IDAL 3G este oferit cu un încărcător pentru acumulatori.   C – Baterii. Două baterii Li-ion pentru […]

Read more

  A – Cap injector : siguranţă şi bunăstare pentru animale. Cilindrul de siguranţă din jurul capului de injectare garantează siguranţa animalului şi a operatorului în combinaţie cu trăgaciul. Capul injector fără ac îmbunătățește de asemenea bunăstarea animalului.   B – Suportul pentru flacon.                    IDAL 3G este echipat cu […]

Read more